Planista

11.01.2019

Masterpress S.A. to miejsce gdzie spotykają się profesjonalizm z chęcią dzielenia się swoją wiedzą          i zdobytą praktyką. U nas najważniejsze są: szacunek, odpowiedzialność i uczciwość w działaniu. Pracujemy z ludźmi o podobnych wartościach.

Aktualnie potrzebujemy do naszego zespołu planisty. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące tego stanowiska.

Planista

Jako Planista:

 • Sporządzasz i aktualizujesz plan produkcji
 • Wykazując się umiejętnościami analitycznymi optymalizujesz plan produkcji
 • Ustalasz wielkości zapotrzebowania na materiał do produkcji zleceń
 • Wywołujesz zamówienie materiału u dostawcy do zaplanowanych zleceń
 • Analizujesz zlecenie pod kątem potencjału produkcyjnego

 

Konieczne jest, abyś:

 • Posiadał/a minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w planowaniu produkcji w dużej firmie produkcyjnej
 • Miał/a wysoko rozwinięte umiejętności analityczne
 • Posiadał/a bardzo dobrą znajomość pakietu Office (w szczególności Excel)
 • Był/a osobą asertywną
 • Posiadał/a znajomość systemów do planowania produkcji i zbierania danych produkcyjnych
 • Posiadał/a wysoko rozwiniętą umiejętność pracy w grupie

Pracujemy z ludźmi, którzy są:

 • samodzielni w podejmowaniu decyzji
 • systematyczni i wykazujący się dobrą organizacją pracy
 • zdolni ocenić sytuację i ustalić priorytety w warunkach awaryjnych

 Jeśli zależy Ci na:

 • pracy w polskiej firmie o niskim wskaźniku rotacji
 • jasnych zasadach wynagradzania i rozwoju
 • pracy przy nowoczesnych urządzeniach i technologiach

… a przede wszystkim na tym, by być członkiem naszego zespołu, wyślij do nas swoje CV, wpisując w tytule maila PLANISTA na adres rekrutacja@masterpress.com

Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji i przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arte Spółka Jawna z siedzibą ul. Modrzewiowa 75
 2. 15-521 Zaścianki
 3. podane dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku;
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
 8. Pani/Pana dane nie będą profilowane.