Pakowacz

29.01.2019

Masterpress S.A. to miejsce gdzie spotykają się profesjonalizm z chęcią dzielenia się swoją wiedzą

i zdobytą praktyką. U nas najważniejsze są: szacunek, odpowiedzialność  i uczciwość w działaniu. Pracujemy z ludźmi o podobnych wartościach. Jeśli chcesz do nas dołączyć i uczestniczyć w budowaniu polskiej firmy, zapraszamy Cię do aplikowania na stanowisko:

PAKOWACZ

Jako Pakowacz:

 • Sprawiasz, że gotowy wyrób z linii produkcyjnej jest zapakowany według Karty Technologicznej
 • Sprawdzasz zgodności kodu nawoju i numeru wyrobu względem Karty Technologicznej
 • Oznaczasz zapakowany wyrób wg obowiązujących standardów
 • Dajesz pewność, że klient otrzymuje zamówiony i zapakowany towar według najwyższych standardów dokonując kontroli jego jakości
 • Wstrzymujesz pakowanie, jeśli zauważysz niezgodności dotyczące produktu

Konieczne jest, abyś:

 • Był gotowy do pracy zmianowej (zmiany 6-14, 14-22, 22-6)
 • Był dokładny, samodzielny, sprawny fizycznie
 • Posiadał zaświadczenie lekarskie do celów epidemiologiczno-sanitarnych

Pracujemy z ludźmi, którzy są:

 • Samodzielni w działaniu
 • Komunikatywni i otwarci
 • Potrafią pracować w zespole
 • Punktualni

Jeśli zależy Ci na:

 • Pracy w firmie o niskim wskaźniku rotacji
 • Przyjaznej atmosferze pracy
 • Jasnych zasadach wynagradzania i rozwoju
 • Pracy przy nowoczesnych urządzeniach i technologiach
 • Możliwości przystąpienia do ubezpieczenia grupowego dla Ciebie i Twoich bliskich…

….a przede wszystkim na tym, by być członkiem naszego zespołu, serdecznie Cię zapraszamy

do składania aplikacji (CV) wpisując w tytule maila: Pakowacz na adres rekrutacja@masterpress.com

Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji i przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arte Spółka Jawna z siedzibą ul. Modrzewiowa 75
 2. 15-521 Zaścianki
 3. podane dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku;
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
 8. Pani/Pana dane nie będą profilowane.