Operator maszyn

29.01.2019

Masterpress S.A. to miejsce gdzie spotykają się profesjonalizm z chęcią dzielenia się swoją wiedzą

i zdobytą praktyką. U nas najważniejszy jest szacunek, odpowiedzialność i uczciwość w działaniu. Pracujemy z ludźmi o podobnych wartościach. Jeśli chcesz do nas dołączyć i uczestniczyć z nami    

w budowaniu polskiej firmy, zapraszamy Cię do aplikowania na stanowisko:

Operator maszyn

Jako Operator maszyn:

 • Realizujesz zlecenia w procesie konfekcjonowania z zapewnieniem najwyższej jakości produktu zgodnie z normami procesu i planem produkcyjnym
 • Przezbrajasz maszyny/ ustawiasz właściwe parametry produkcji
 • Kontrolujesz i nadzorujesz pracę maszyn
 • Kontrolujesz jakość produkowanych wyrobów
 • Wypełniasz dokumentację produkcyjną
 • Zapewniasz efektywną pracę obsługiwanych maszyn

Wymagania:

 • Dyspozycyjność (praca na 3 zmiany)
 • Samodzielność i umiejętność pracy zespołowej
 • Dokładność, zdyscyplinowanie i terminowość oraz odporność na stres
 • Obsługa sprzętu komputerowego
 • Posiadał/a zaświadczenie lekarskie do celów epidemiologiczno – sanitarnych

     Oferujemy:

 • Jasne zasady wynagradzania i rozwoju
 • Stałe zatrudnienie
 • Szkolenie stanowiskowe przygotowujące do pracy
 • Szacunek, uczciwość w działaniu i odpowiedzialność za pracownika
 • Pracę przy nowoczesnych urządzeniach i technologiach

Zapraszamy do składania aplikacji i wysłanie CV na adres rekrutacja@masterpress.com wpisując w tytule maila Operator Maszyn

Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji i przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arte Spółka Jawna z siedzibą ul. Modrzewiowa 75
 2. 15-521 Zaścianki
 3. podane dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku;
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
 8. Pani/Pana dane nie będą profilowane.