Magazynier

05.12.2018

Masterpress S.A. to miejsce gdzie spotykają się profesjonalizm z chęcią dzielenia się swoją wiedzą i zdobytą praktyką. U nas najważniejsze są: szacunek, odpowiedzialność i uczciwość w działaniu. Pracujemy z ludźmi o podobnych wartościach. Jeśli chcesz do nas dołączyć i uczestniczyć w budowaniu polskiej firmy, zapraszamy Cię do aplikowania na stanowisko:

Magazynier

Odpowiedzialny będziesz za:

 • Rozporządzanie towarem zamówień wewnętrznych i zewnętrznych z jednoczesną kontrolą stanu faktycznego ze stanem dokumentacji
 • Przygotowanie i dostarczanie surowców i materiałów do produkcji w odpowiedniej ilości we właściwym czasie, na podstawie planów produkcyjnych i zapotrzebowania
 • Prawidłowe rozlokowanie materiałów dostarczanych do magazynu
 • Przyjmowanie i wydawanie zwrotów z produkcji
 • Przeprowadzanie cyklicznych inwentaryzacji w magazynie
 • Przeprowadzanie kontroli dostaw zgodnie z przyjętymi standardami
 • Dbałość o stan techniczny powierzonych maszyn i urządzeń

Potrzebujemy abyś:

 • Posiadał doświadczenie minimum 3 miesięcy na podobnym stanowisku
 • Posiadał uprawnienia do obsługi wózków widłowych
 • Znał zasady gospodarki magazynowej
 • Miał zaświadczenie lekarskie do celów epidemiologiczno – sanitarnych
 • Był dyspozycyjny (praca na 3 zmiany)
 • Miał wysokie zdolności organizacyjne
 • Był osobą komunikatywną i otwartą

Oferujemy:

 • Szacunek, uczciwość w działaniu i odpowiedzialność za pracownika
 • Jasne zasady wynagradzania i rozwoju
 • Możliwość proponowania własnych pomysłów
 • Pracę przy nowoczesnych urządzeniach i technologiach
 • Pracę na pełen etat w firmie oferującej przyjazną atmosferę pracy

Zapraszamy do składania aplikacji CV wpisując w tytule maila Magazynier na adres rekrutacja@masterpress.com

 

Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji i przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arte Spółka Jawna z siedzibą ul. Modrzewiowa 75
 2. 15-521 Zaścianki
 3. podane dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku;
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
 8. Pani/Pana dane nie będą profilowane.