Elektromechanik

25.05.2018

Masterpress S.A. to miejsce gdzie spotykają się profesjonalizm z chęcią dzielenia się swoją wiedzą i zdobytą praktyką. U nas najważniejsze są: szacunek, odpowiedzialność i uczciwość w działaniu. Pracujemy z ludźmi o podobnych wartościach. Jeśli chcesz do nas dołączyć i uczestniczyć w budowaniu polskiej firmy, zapraszamy Cię do aplikowania na stanowisko:

ELEKTROMECHANIK

Jako Elektromechanik:

 • wykonujesz naprawy maszyn i urządzeń oraz osprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • jesteś odpowiedzialny za usuwanie usterek mechanicznych maszyn i urządzeń
 • dzięki swojej wiedzy identyfikujesz i analizujesz potencjalne przyczyny awarii
 • dajesz gwarancję należytego stanu technicznego maszyn i urządzeń
 • dajesz pewność, że przeglądy maszyn i urządzeń są wykonywane planowo i na czas
 • dajesz gwarancję utrzymana ciągłości pracy urządzeń oraz procesu produkcji
 • zapewniasz poczucie bezpieczeństwa dzięki właściwej pracy instalacji elektrycznych, pneumatycznych
 • dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu masz możliwość wprowadzania usprawnień

Konieczne jest, abyś:

 • posiadał wykształcenie kierunkowe elektrotechniczne, mechaniczne lub elektryczne
 • miał znajomość podstaw automatyki przemysłowej (sterowanie, serwonapędy, pneumatyka, sterowniki PLC i ich programowanie)
 • posiadał praktyczną znajomość budowy maszyn (instalacje elektryczne, pneumatyczne, sterowanie, elementy mechaniczne)
 • potrafił czytać schematy elektryczne, pneumatyczne i rysunek techniczny
 • posiadał umiejętności manualne i posługiwania się narzędziami
 • posiadał prawo jazdy kat. B
 • posługiwał się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym

Mile widziane jest, abyś:

 • posiadał uprawnienia SEP 1kV

Pracujemy z ludźmi, którzy są:

 • samodzielni w podejmowaniu decyzji
 • kreatywni i wykazujący inicjatywę w działaniu
 • systematyczni i wykazujący się dobrą organizacją pracy
 • chętni do współpracy i zespołowo rozwiązujący problemy
 • zdolni ocenić sytuację i ustalić priorytety w warunkach awaryjnych
 • dyspozycyjni do pracy na dwie zmiany

Jeśli zależy Ci na:

 • Pracy w firmie o niskim wskaźniku rotacji
 • Przyjaznej atmosferze pracy
 • Jasnych zasadach wynagradzania i rozwoju
 • Pracy przy nowoczesnych urządzeniach i technologiach
 • Możliwości przystąpienia do ubezpieczenia grupowego dla Ciebie i Twoich bliskich…

….a przede wszystkim na tym, by być członkiem naszego zespołu, zapraszamy do składania aplikacji (cv) na adres rekrutacja@www.masterpress.com wpisując w tytule maila ELEKTROMECHANIK

Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji i przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arte Spółka Jawna z siedzibą ul. Modrzewiowa 75
 2. 15-521 Zaścianki
 3. podane dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku;
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
 8. Pani/Pana dane nie będą profilowane.